Mēs esam - ARĪ - Facebook!

Seko mums Facebook!

Skolēnu Sasniegumi

Ilūkstes novada sacensības futbolā


10.septembrī Ilūkstē norisinājās Ilūkstes novada sacensības futbolā. Sacensības notika 2 vecuma grupās. Novada kausa izcīņā iesaistījās 1995.-1997.g.dz. jaunieši, kā arī 2000.g. dzimušie. Vidusskolu grupā 1.vietu izcīnīja Ilūkstes 1.vidusskolas komada (D.Pilacs, R.Timšāns, G.Vaitkuns, E.Kucens, A.Petenko, G.Bērziņš, E.Romanovskis, V.Korotkovs).

Vecuma grupā 2000.g.dz. 1.vietu ieguva Ilūkstes 1.vidusskolas komanda (R.Surgovts, E.Ivanovs, R.Užulis, J.Kurmis, L.Kokina, A.Rimovičs, D.Kucens, I.Kaķītis, I.Vaņins, K.Kaušelis).

Ilūkstes 1.vidusskolas skolēnu sasniegumi skatēs un konkursos 2013 / 2014.mācību gada


N.p.k. Skolēna vārds, uzvārds, komanda Konkursa vai skates nosaukums Godalgotā vieta Skolotāja vārds, uzvārds
1 Estere Anspoka (6.) Radošo darbu konkurss „Mans ūdens stāsts” (Rēzeknes Augstskola) AR Andželika Pabērza
2 Andrija Kārkliņa (10.kl.) Radošo darbu konkurss „Mans ūdens stāsts” (Rēzeknes Augstskola) AR Aina Baltā
3 Sindija Rimoviča, Estere Rakicka (5.b) Ilūkstes novada konkurss „Izgaršo Latviju!” Nominācija „Veselīgākie cepumi” Aija Žuravska
4 Laima Apele, Arnita Gaudzeja, Diāna Purvinska (7.b) Ilūkstes novada konkurss „Izgaršo Latviju!” Nominācija „Garšīgākie cepumi” Aija Žuravska
5 Eva Evelīna Repkova, Eva Svētiņa (6.) Ilūkstes novada konkurss „Izgaršo Latviju!” Nominācija „Skatītāju simpātija” Aija Žuravska
6 Santa Bigāte, Madara Šablinska (8.b) Ilūkstes novada konkurss „Izgaršo Latviju!” Nominācija „Latviskākie cepumi” Aija Žuravska
7 6.klases skolēni „Mūsu mazais pārgājiens” (Zemkopības ministrija) AR Aiva Šaršūne
8 8.b klases skolēni „Mūsu mazais pārgājiens” (Zemkopības ministrija) AR Aina Baltā
9 Endžija Pabērza, Sintija Čamāne, Dāvis Greļevskis, Toms Dilāns, Edgars Tuskēns (11.a) Rīga Plaza organizētā Skolu Teātru Olimpiāde Ceturtdaļ- finālā 3.vieta, pusfinālā 1.vieta, finālā Grand Prix Andželika Pabērza
10 Kristiāna Oļehnoviča, Ronalds Plonis, Krista Rutkupa, Lija Ivanova, Evita Kūliņa (8.a) Rīga Plaza organizētā Skolu Teātru Olimpiāde Ceturtdaļ- finālā 6-8.vieta Mairita Rimoviča
11 Ieva Isoda Latvijas Bankas organizētais konkurss „Sveiks, eiro!” 2.vieta valstī 6. – 8.klašu grupā Iveta Midere
12 Māra Paukšte, Endžija Pabērza, Rebeka Ruža, Dāvis Greļevskis, Sintija Čamāne (11.a) Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais radošo darbu konkurss - videointervija „Tās dienas acīm” 1 pakāpe valstī Andželika Pabērza, Vita Anspoka
13 Rebeka Ruža, Endžija Pabērza, Sintija Čamāne, Dāvis Greļevskis, Elvis Keišs, Toms Dilāns (11.a) Spēle „Rīgas sargi” 2.vieta Zemgalē Sandra Dilāne
14 Rebeka Ruža (11.a) Konkurss, veltīts Latvijas 95.dzimšanas dienai „Mēs par Latviju!” Pateicība
15 Anna Butkeviča (3.b) Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais radošo darbu konkurss – „Mans novads, mana pilsēta” III pakāpe valstī Lonija Pupiņa
16 Līva Valpētere (3.b) Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais radošo darbu konkurss – „Mans novads, mana pilsēta” III pakāpe valstī Lonija Pupiņa
17 Baiba Paukšte (4.) Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais radošo darbu konkurss – „Mans novads, mana pilsēta” III pakāpe valstī Lonija Pupiņa
18 Lonija Kaķeševa (4.) Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais radošo darbu konkurss – „Mans novads, mana pilsēta” II pakāpe valstī Lonija Pupiņa
19 Everts Kuosa (1.kl.) Latvijas Tautas frontes 25.gadadienai veltītais radošo darbu konkurss – „Mans novads, mana pilsēta” III pakāpe valstī Ingrīda Silapētere
20 Arvis Jasevičs (9.b) Kokneses fonda un VISC sociālais projekts „Likteņdārza stāsti” Pateicība Andželika Pabērza
21 Gundars Gaudzejs (10.) Kokneses fonda un VISC sociālais projekts „Likteņdārza stāsti” Pateicība Andželika Pabērza
22 Rebeka Ruža (11.a) Kokneses fonda un VISC sociālais projekts „Likteņdārza stāsti” Pateicība Andželika Pabērza
23 Anita Smane (11.a) Kokneses fonda un VISC sociālais projekts „Likteņdārza stāsti” Pateicība Andželika Pabērza
24 Jolanta Ermuža (9.a) Ilūkstes novada floristikas konkurss „Ziemassvētki nāk” Diploms Aija Žuravska
25 Santa Bigāte (8.b) Ilūkstes novada floristikas konkurss „Ziemassvētki nāk” Diploms Aija Žuravska
26 Glena Kuciņa, Karīna Kārkliņa, Anna Vizule, Žaklīna Reine, Aleksandra Barišņikova (8.b) CSDD organizētais konkurss „Gribu būt mobils” Pusfinālā 1.vieta, finālā - AR Viktors Jasiņavičs
27 Rūdolfs Surgovts, Regnārs Miders, Laura Tvintiķe (7.b), Armands Macijevskis (6.) CSDD organizētais konkurss „Gribu būt mobils” Pusfinālā 3.vieta Viktors Jasiņavičs
28 Rebeka Ruža (11.a) Konkurss „Dzimtas stāsti. Ar saknēm Latvijā” Atzinība par dzimtas sīkstuma tēlojumu Andželika Pabērza
29 Ieva Isoda, Amanda Lapa, Oskars Pučka, Laima Apele, Viktorija Dudele (7.b klas) Ilūkstes novada vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi!” 1.vieta novadā Iveta Midere
30 Liene Jakubaņeca (11.b) Foto konkurss „Ilūkstes novads jauniešu acīm” AR
31 Juta Kukjāne (10.) Foto konkurss „Ilūkstes novads jauniešu acīm” AR
32 Evita Kūliņa (8.b) Foto konkurss „Ilūkstes novads jauniešu acīm” AR
33 3.,4.klašu deju kolektīvs „Ance” Ilūkstes novada skolu tautas deju kolektīvu skate Augstākā pakāpe Dace Parša
34 4.,5.klašu deju kolektīvs „Ance” Ilūkstes novada skolu tautas deju kolektīvu skate Augstākā pakāpe Dace Parša
35 6.klašu deju kolektīvs „Ance” Ilūkstes novada skolu tautas deju kolektīvu skate Augstākā pakāpe Dace Parša
36 7.,8.klašu deju kolektīvs „Ance” Ilūkstes novada skolu tautas deju kolektīvu skate Augstākā pakāpe Anita Meikšāne
37 11.klašu deju kolektīvs „Ance” Ilūkstes novada skolu tautas deju kolektīvu skate Augstākā pakāpe Anita Meikšāne
38 11.klašu deju kolektīvs „Ance” Daugavpils apriņķa deju kolektīvu skate I pakāpe Anita Meikšāne
39 5. – 9.klašu koris Ilūkstes novada izglītības iestāžu 5. – 9.klašu koru skate ” I pakāpe Anita Meikšāne
40 5. – 9.klašu koris Latvijas izglītības iestāžu 5. – 9.klašu koru konkurss Rēzeknē I pakāpe Anita Meikšāne
41 1. – 4.klašu koris Ilūkstes novada skolu koru skate I pakāpe Anita Meikšāne
42 Juta Kukjāne (10.) Kulturoloģijas konkurss „Jaunais kultūras kanons” 1.vieta Ilūkstes novadā Anita Meikšāne
43 Ieva Isoda (7.b) Virtuālais konkurss skolēniem „Domā! Zini! Mācies!”” Laureāte valstī
44 Krita Rutkupa (8.b kl.) Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec” 1.pakāpe Lonija Pupiņa
45 Anna Ruža (8.b) Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec” 1.pakāpe Lonija Pupiņa
46 Eva Valpētere (9.b) Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec” 1.pakāpe Lonija Pupiņa
47 Karīna Sičeva (10.) Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec”” 1.pakāpe Lonija Pupiņa
48 Laura Dambīte (10.) Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec” I pakāpe Lonija Pupiņa
49 Agnese Romanovska (5.a) Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec” II pakāpe Aija Žuravska
50 Estere Anspoka (6.) Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec” III pakāpe Aija Žuravska
51 Rebeka Ruža (11.a) Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Trejdeviņas saules lec” I pakāpe Lonija Pupiņa
52 4.,5.klašu skolēnu komanda “Ilūkstieši” Jauno satiksmes dalībnieku forums - 2014 Pusfinālā 1.vieta Viktors Jasiņavičs
53 4.,5.klašu skolēnu komanda “Bumbulīši” Jauno satiksmes dalībnieku forums - 2014 Pusfinālā 2.vieta Viktors Jasiņavičs
54 8.a klase ZZ čempionāta fināls 16.vieta no 65 komandām I.Megne
55 11.a klase ZZ čempionāta fināls 14.vieta no 64 komandām Biruta Gičevska
56 11.b klase ZZ čempionāta fināls 7.vieta no 65 komandām Vika Oļehnoviča
57 Anna Isoda (3.a), Kristaps Isoda (9.a) Jauno vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē” 2.vieta Sarmīte Isoda
58 Elīza Repkova (2.kl.) Ilūkstes novada vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi” 1.vieta Sandra Davne
59 4.klases skolēnu komanda Ilūkstes novada vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi” 1.vieta Sarmīte Isoda
60 7.klases skolēnu komanda Ilūkstes novada vides izziņas spēļu konkurss “Iepazīsti vidi” 1.vieta Iveta Midere
61 Luīze Vizule (3.) Ilūkstes novada skolēnu skatuves runas konkurss 1.vieta Mairita Rimoviča
62 Bruno Butkis (1.) Ilūkstes novada skolēnu skatuves runas konkurss 1.vieta Ingrīda Silapētere
63 Alīna Kovaļčuka (9.b) Ilūkstes novada skolēnu skatuves runas konkurss 1.vieta Mairita Rimoviča