Manai Skolai 90

Izlaidums 12 A & 12 B

cepumi

Cepumi Ilukstes 1. Vidusskola

Bebrene.

Ilūkstes 1.vidusskolas skolēni izzina Bebreni

Domājot par to, kā veicināt valstiskās piederības apziņu, stiprināt mīlestību un lepnumu par savu dzimto pusi skolas jauniešos, Ilūkstes 1.vidusskolā oktobrī un novembrī tika organizēti pasākumi visās klašu grupās par tēmu „Ilūkstes novads. Bebrene”.
Jau pagājušajos mācību gados tika uzsākts pasākumu cikls ”Ilūkstes novads”, kas katru gadu tiek veltīts kādai novada pilsētai vai pagastam ar mērķi detalizētāk iepazīt konkrētās vietas vēsturi, ģeogrāfiju, dabas bagātības, kultūru un izcilākās novada personības.
Iepriekšējos trijos mācību gados skolēni vāca informāciju par Subati, Eglaini un Dvieti. Šogad uzmanības centrā bija Bebrene un Bebrenes pagasts. Vēl daudz interesantu notikumu, faktu un personību mūsu novadā būs jāapzina skolēniem nākošajā gadā, turpinot uzsākto pasākumu ciklu.

Eiropas programma

Ar Eiropas kopienas finansiālu atbalstu Ilūkstes 1.vidusskola piedalās Eiropas programmās ‘’Skolas piens’’ un ‘’Skolas auglis’’.

1.-9.klases skolēni pienu saņem no 2016.gada 1.septembra pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.
Augļus un dārzeņus – no 2016.gada 1.novembra trešdienās, ceturtdienās, piektdienās.

Putras diena 2016

Putras diena 2016 – Ilūkstes 1. vidusskolas 6.b klasē
10.oktobrī pasaulē svin starptautisko putras dienu, tai par godu Ilūkstes 1.vidusskolas 6.b klases skolēni iesaistījās putras programmas piedāvātajās aktivitātēs - noskatījās prezentāciju par graudaugu lomu mūsu dzīvē, zīmēja, līmēja, veidoja savu sapņu putras šķīvi, uzmeistaroja putras recepti un to pagatavoja mājturības un tehnoloģiju stundā 17.oktobrī. Auzu pārslu putra ar banāniem un augļiem visiem labi garšoja. Skolēniem bija liels prieks par pagatavoto putru. Bērni minēja, ka putras recepti pielietos, gatavojot brokastis savā ģimenē.

6.b klases audzinātāja A.Meikšāne ,
mājturības un tehnoloģiju skolotaja A.Žuravska

Sasniegumi zīmējumu konkursā

Sasniegumi zīmējumu konkursā
Latvijas ornitoloģijas biedrība (LOB) bija izsludinājusi konkursu “Uzzīmē dižraibo dzeni!” Konkursā kopumā tika iesūtīti 428 darbi. Trīs labākos izvēlējās LOB žūrija, tiem pievienojās divi labākie, kuri ieguva visvairāk balsu tautas balsojuma portālā Draugiem.lv. Ilūkstes 1. vidusskolas 11.b klases skolnieču Santas Bigātes un Glendas Kuciņas darbi tika izvēlēti piecu labāko darbu vidū. Meitenes ieguva galveno balvu - īpašu putnu vērošanas ekskursiju. Meiteņu darbi tika ievietoti arī LOB izdotajā žurnālā “Putni dabā”.
Skolotāja Inese Kokina

Sprīdītis ceļo pasaulē

Sprīdītis ceļo pasaulē…
Oktobri šogad droši var saukt par Annas Brigaderes mēnesi, jo tieši oktobrī Maijas un Paijas, Sprīdīša un princeses Gundegas māmiņai Annai Brigaderei apritēja 155 gadi. Labo darbu nedēļas ietvaros Ilūkstes 1.vidusskolas 4.klases skolēni piedāvāja sākumskolas skolēniem atzīmēt izcilās rakstnieces jubileju sirsnīgā pēcpusdienā. Pasākuma laikā bērni iepazinās ar mazās Anneles bērnību, darba gaitām un daiļradi.Skolas bibliotekāre sarūpēja Annas Brigaderes grāmatu izstādi, kur vecākā no grāmatām bija izdota vēl tālajā 1947.gadā. Bērni izspēlēja pasaku „Sprīdītis”, „Maija un Paija” fragmentus, kuros skaidri iezīmējās mīlestība pret dzimto zemi, pret darbu un veciem cilvēkiem.Sprīdīša lomā iejutās Daniels Formanickis, Maija- Elīna Gerasimova, slinkā Paija – Ina Čamane, bet Sūnu vecītis – Bruno Butkis. Citātu no Anneles stāstiem izpildīja Melānija Makavecka.
Šī pasākuma mērķis bija – pašiem bērniem dot iespēju saskatīt tās atziņas, ko savos darbos pauž Anna Brigadere.Bērni piedalījās jautrās aktivitātēs – Vēja mātes dēlu savaldīšanā, tortes cepšanā. Noslēgumā bērni izpildīja dziesmu „Piena ceļš”, kuras laikā tika iedegtas piemiņas svecītes. Tā pirmā – par Dzimtenes mīlestību.Tā otrā – par Latvijas dabas krāšņumu. Tā trešā – par cieņu pret darbu. Paldies visiem, kas piedalījās Annas Brigaderes atceres stundā; gan tiem, kas uzstājās, gan tiem, kas klausījās.
4.klases audzinātāja I.Silapētere

Lapu grābšana Pilskalnes Siguldiņā

Lapu grābšana Pilskalnes Siguldiņā
Zeltainā rudens dzestrums nebija par šķērsli, lai Labo darbu nedēļas ietvaros Ilūkstes 1. vidusskolas 8.b klase kopā ar audzinātāju L.Tihonovu dotos uz Pilskalnes Siguldiņu. 19.oktobrī kopīgiem spēkiem tur skolēni uzkopa Sprīdīša taku. Kā paši atzīst, šis pasākums ir jau kļuvis par tradīciju, jo labos darbus Pilskalnes Siguldiņā veic trešo gadu. Pēc labi padarītā darba skolēni izjūt gandarījumu – kopā var izdarīt daudz!
Ilūkstes 1. vidusskolas 8.b klases audzinātāja Linda Tihonova

Labie Darbi

Viesos pie mazajiem ķipariem.

Ilūkstes 1.vidusskolas skolēni katru gadu aktīvi iesaistās Labo darbu nedēļas aktivitātēs. Šogad 7.,9.un 11.a klašu skolēni apmeklēja PII “Zvaniņš” “Saulīšu”, “Rūķīšu” un “Lācīšu” grupiņas. Skolēni palīdzēja bērniem līmēt aplikācijas un veidot no plastilīna, lasīja pasakas, rādīja leļļu teātri, kopā rotaļājās un cēla smilšu pilis. Neviltots prieks no kopābūšanas un darbošanās bija abpusējs. Lielie skolasbērni atcerējās bērnudārzā pavadīto laiku, bet mazie priecājās par sagādātajiem pārsteigumiem.
Liels paldies bērnudārza audzinātājām par atbalstu un viesmīlīgo uzņemšanu!

7.,9.,11.a kl. audzinātājas

Miķeļdiena

Autors: Ilūkstes 1.vidusskola

Miķeļdiena Ilūkstes 1.vidusskolā 29. septembris - Miķeļi jeb Miķeļdiena. Tie ir latviešu rudens saulgrieži un gada auglīgākās daļas aizvadīšanas svētki.
Arī Ilūkstes 1.vidusskolas 1.- 4.klases svinēja šos svētkus, ko organizēja skolotāja Sandra Davne. Uz svinībām bija ieradies Miķeļtēvs (Daniels Formanickis - 4.klase) un pats Miķelis (Miķelis Vāsulis - 1.klase).
Gaidot svētkus, skolēni bija ļoti gatavojušies - mācījās dziesmas par rudeni, meklēja mīklas par rudens veltēm - dārzeņiem, gatavoja interesantus uzdevumus par dārzeņiem. Skolēni tika iepazīstināti ar dārzeņu daudzveidību. Sajūsma valdīja, kad bērniem vajadzēja dārzeņus pēc taustes un garšas atpazīt. Pasākuma nobeigumā klātesošie iepazinās ar Miķeļdienas ticējumiem. Kāds ticējums vēsta, ka pašā Miķeļu dienā ar žagaru jāizsit visi mājas kakti, dzenot prom peles, kas iemitinājušās mājās.
Pasākumā par pareizām atbildēm skolēni saņēma burkāna vai ķirbja gabaliņu, un Miķeļtēvs visiem novēlēja: „Lai pagrabos ir bagātīga raža!”

Peintbols

Ilūkstes 1.vidusskolas skolēni spēlē peintbolu Silenē

21. septembrī Ilūkstes 1.vidusskolas 8.a un 8.b klašu skolēni devās uz Silenes dabas parku. Silenē ir iespēja aktīvi atpūsties, ejot pa Lūšu taku vai spēlējot peintbolu. Astotklasnieku izvēle bija peintbola spēle. Azartiski pavadījuši laiku peintbola laukumā, skolēni pēc tam cepa desiņas ugunskurā, jautri čaloja par interesanti pavadīto laiku.

Kopā ar skolēniem devās audzinātājas Elita Rutkupa un Linda Tihonova.

Smart Generation

Ilūkstes 1.vidusskolā viesojās projekta "Smart Generation" pārstāvji.

22.septembrī Ilūkstes 1.vidusskolā viesojās projekta "Smart Generation" pārstāvji. Viņi tikās ar 9.klases skolēniem, lai noskaidrotu, kā tiek izmantoti mobilie telefoni mācību stundās un starpbrīžos, kādas aplikācijas tiek izmantotas visbiežāk un kā tas var palīdzēt jaunās vielas apgūšanā.

Starpbrīdī tika piedāvātas 2 spēles. Viena no spēlēm bija atmiņu spēle par aplikācijām un internetu. Otrajā spēlē bija iespēja pārbaudīt zināšanas dažādās nozarēs.

Skolēni priecājās par iespēju pārbaudīt savas svešvalodu zināšanas un parunāt ar citu valstu pārstāvjiem. Projektā "Skārienjūtīgo telefonu iespējas un to izmantošana, kā izglītības resurss jaunajai paaudzei" iesaistījušās 5 valstis: Latvija, Itālija, Rumānija, Spānija un Beļģija.

Dzejas dienas skolā

Dzeja skan Ilūkstes 1.vidusskolā.

Vienu zeltainu rudeni jau aizvadījuši. Par vienu baltu ziemu, zaļu pavasari un smaržīgu vasaru bagātāki mēs atkal stāvam uz rudens sliekšņa. Pie ražas klētīm. Pie dzejoļu tīnēm. Ar pirmo lapu zeltu, ar vēlīnu saules glāstu skolās, mājās ienāk dzeja. Dzejoļi nāk ciemos – citviet īpaši gaidīti, vietām mazāk mīlēti, bet tomēr nāk.

Klāt dienas, kad mēs ejam ciemos pie dzejas, lai dzirdētu tās balsi – tālu, tālskanīgu, tīru un spēcīgu.

Un dzeja skan. Rīgā un Jūrmalā, Rēzeknē, Daugavpilī un Siguldā.

Skan Raiņa 151. gads Ilūkstē.

Dzejas diena skanēja arī Ilūkstes 1. vidusskolā.

Dzejnieks Leons Briedis atzīst, ka “dzeja ir tas pats, kas glezna, mūzika, spēle un sapnis. Dzeju var pielīdzināt skulptūrai un dejai”, tāpēc šogad Dzejas dienā skanēja ne vien dzeja 5.a klases skolnieces Jūlijas Ivanovas un 7.klases skolnieces Vitas Ivanovas lasījumā, bet arī 3.- 4. klašu deju kolektīva “Ance ” raitais dejas solis. Ar skanīgu dziesmu Dzejas dienu emocijas bagātināja 10. b klases skolniece Diāna Purvinska. Kamēr saksofonu spēlēja 9. klases skolniece Eva Evelīna Repkova un 10.b klases skolnieks Elvis Ancāns, varēja arī pasapņot un atsaukt atmiņā sev tīkamas dzejas rindas.

Aina Baltā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Sporta diena Ilūkstes 1.vidusskolā

Kad rudens atkal lapas jauc, Un visus mūs uz skolu sauc, Es savai skolai saku tā: Tu esi man vislabākā!

Ilūkstes 1.vidusskolas skolēni mācību gadu uzsāka ar sportiskām aktivitātēm. Visas dienas garumā skolēni meklēja foto objektus, vilka virvi, spēlēja tautas bumbu un skrēja stafetes.
Foto orientēšanās sacensībās “Iepazīsti skolas apkārtni” skolēniem vajadzēja atrast 20 objektus. Šī aktivitāte sacensību dalībniekiem patika vislabāk, jo to vajadzēja veikt ātri un būt ļoti vērīgiem, meklējot prasīto. Pasākumi, kuros piedalās viss klases kolektīvs, saliedē skolēnus. Ļoti ceram, ka sportiskā gaisotne, ko ieguvām 2.septembrī, pavadīs mūs visu mācību gadu.


Paldies skolēniem, kuri atbalstīja sporta dienu! Lai sportiskām aktivitātēm bagāts gads!

Sporta skolotājas
Elita Rutkupa un Sandra Dilāne

Ir klāt septembris-jauns mācību gads

Ir klāt septembris-jauns mācību gads skolēniem, skolotājiem un arī vecākiem. Satraukts šis rīts bija 12. klasei, jo skolā aizritēs pēdējais mācību gads, neparasts 1. klasei, jo daudz kas būs pirmo reizi.
Šajā mācību gadā Ilūkstes 1. vidusskolas pulciņam pievienojās 19 pirmklasnieki, kurus mīļi sagaidīja viņu klases audzinātāja Ingrīda Siņuka. Mazos ķiparus uz estrādi pavadīja 12. klašu skolēni. Svinīgajā pasākumā klātesošos uzrunāja skolas direktore Velta Šterna un Ilūkstes domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns.
Mazie pirmklasnieki kopā ar 12. klašu skolēniem raitā deju solī izlocīja kājas. Viņiem pievienojās arī Ronja (12.b klases skolniece Arta Kārkliņa), kura pārliecinājās, ka ikvienam cilvēkam ir jāmācās.
Pirmklasnieka rokās skanot zvaniņam, visi tika aicināti uz pirmo klases stundu šajā mācību gadā.
Lai visiem skaists, darbīgs un panākumiem bagāts jaunais mācību gads!